KAIROS 006 – Mariánska úcta nie je proti Biblii

8. decembra je v liturgickom kalendári slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. O tom, aké miesto má v Katolíckej cirkvi mariánska úcta, akým spôsobom hovorí Biblia o Ježišovej matke a čo z toho vyplýva pre správnu úctu Božej matky, sa dozviete pri počúvaní ďalšej časti môjho podcastu.

Pokračovať v čítaní

Prvá adventná kázeň o domácom násilí a strate viery dospelých detí

Milí bratia a sestry, v túto prvú adventnú nedeľu začíname sériu adventných kázní. Advent je obdobím stíšenia, očakávania a pokánia. Každú nedeľu sa dotknem dvoch konkrétnych tém. V túto prvú nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o téme, ktorá nebýva tak často námetom našich príhovorov, ale, žiaľ, nezriedka sa vyskytuje v našej spoločnosti a vo farnostiach, a preto cítim povinnosť na to poukázať. 1. […]

Pokračovať v čítaní

Roráty 2020 – Všetko je pripravené a v pondelok začíname!

Už od 30.11. budú v našej bazilike od pondelka do soboty sv. omše o 16:30 hod. určené pre deti. Počas nich budeme rozoberať jednotlivé časti sv. omše. Roráty sa síce slávia v ranných hodinách ešte za tmy, ale chcem, aby sa ich deti mohli zúčastniť v čo najväčšom počte spolu s rodičmi. Bude to iste aj veľká skúška vytrvalosti. […]

Pokračovať v čítaní

Prezentácia „Kto je Ježiš?“

Ponúkame Vám vo formáte PDF prezentáciu, ktorá poslúžila birmovancom pri ich príprave na prijatie sviatosti birmovania. Je to aj téma, ktorá sa preberá v rámci Diecéznej školy viery Spišskej diecézy. V tomto roku sa preberajú pravdy viery vo Vyznaní viery.

Pokračovať v čítaní

Liturgia pri adventnom venci

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov. Prvou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme prosiť za predstaviteľov svetskej moci. (PDF verzia)Druhou je svieca Božej Matky, pri ktorej budeme prosiť za dievčatá, ženy a matky. (PDF verzia)Pri tretej […]

Pokračovať v čítaní

NETRADIČNÝ ADVENTNÝ KALENDÁR

Advent sa už blíži. Preto sme pre deti a ich rodičov pripravili aktivitu „Adventný kalendár – Ukáž svoje dobré srdce“. Deti, ku ktorým sa môžu pridať aj rodičia, si napíšu na lístky 24 dobrých skutkov, ktoré postupne budú konať od 1. do 24. decembra. K tomu sú pripravené postavičky, ktoré si deti vymaľujú, vystrihnú a nalepia […]

Pokračovať v čítaní