Maľby hudobníčok sa vrátili do kežmarskej baziliky

V Bazilike sv. Kríža v Kežmarku opäť osadili tabuľové maľby hudobníčok, ktoré zdobia tzv.  senátorskú lavicu v priestore pod chórusom. Reštauračné práce previedla reštaurátorka Mgr. Art. Veronika Daneček Šmigrovská. Na ich reštaurovanie získala farnosť Kežmarok dotáciu z Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu financovala farnosť Kežmarok.  Porovnajte, ako vyzerali maľby pred […]

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na poklonu Sviatosti Oltárnej

Vo štvrtok 16.12. pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Kvôli protipandemickým obmedzeniam bude Sviatosť Oltárna v bazilike vystavená k tichej poklone po skončení druhej rannej sv. omše, tzn. okolo 9:15 hod. Ukončenie poklony spojené s eucharistickým požehnaním bude o 16:25 hod. Nájdite si počas tohto dňa čas aspoň na krátku adoráciu. Aby sa mohla zapojiť celá farnosť, […]

Pokračovať v čítaní

11. deň – Roráty 2021: So Zachejom v Jerichu

Každý večer od pondelka do piatku vždy o 17:30 hod. naživo vysiela Kežmarská televízia adventné stretnutia pre deti. Sledujte nás aj na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Ponúkame Vám záznam 11. stretnutia (13.12.), ktorý si môžete pozrieť TU. Ponúkame Vám obrázky na vymaľovanie: Stretnutie Pána Ježiša so Zachejom v Jerichu.

Pokračovať v čítaní

Čo (ne)viete o sv. Jozefovi zo Svätého písma

8. decembra sa skončil Rok sv. Jozefa. Predsa Vám ešte ponúkame akési „dozvuky“ tohto roka v podobe kvízu o sv. Jozefovi. Pripravili sme pre Vás otázky, ktoré nájdete ako súčasť Farského listu. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, na lístok so správnymi odpoveďami napíšte Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo a vložte do obálky. […]

Pokračovať v čítaní

Zažnime tretiu sviecu – sviecu pastierov

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 3. adventnú nedeľu pri zažatí tretej sviece na adventom venci, modlime sa za nás samotných, aby sme si zachovali jednoduché srdcia, pokorné a skromné. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko […]

Pokračovať v čítaní