Odpust v Mariánskom kostole a fatimská sobota

V sobotu 2.7. na sviatok Návštevy Panny Márie bude v Mariánskom kostole o 10:00 hod. odpustová slávnosť. O 9:00 hod. sa začne pobožnosť k Fatimskej Panne Márii v rámci prvej soboty v mesiaci. Pozývame všetkých veriacich, zvlášť mariánskych ctiteľov. 

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na koncert

V utorok 28. júna o 19:00 hod. v Mariánskom (Paulínskom) kostole na Hradnom námestí v Kežmarku vystúpi Art Pilgrims duo. Preklad ich názvu prezrádza, že sú to dvaja pútnici umenia: Ľubomír Kopkáš a Timotej Zavacký. Dobrovoľné doporučené vstupné: 4,- EUR.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 087 – Peter, miluješ ma?

Posledná kapitola Jánovho evanjelia ponúka známu udalosť, keď sa Pán Ježiš pýta na Petrovu lásku. V tejto časti podcastu sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na obnovu bočného oltára

Naša farnosť Kežmarok podala ešte v decembri 2021 žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v […]

Pokračovať v čítaní

Oslávili sme Deň otcov

Tretia nedeľa v mesiaci jún sa slávi ako Deň otcov. Pripomenuli sme si ho aj v našej farnosti. V nedeľu 19. júna sme pozvali mužov, otcov, manželov na stretnutie. Začali sme o 15:00 hod. pobožnosťou v bazilike. Po nej sme sa presunuli na farský dvor, kde bolo pripravené posedenie, pohostenie, hudba. Prialo nám počasie a nálada bola výborná. Ďakujeme všetkým, […]

Pokračovať v čítaní

Svadba v Káne – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka spoznávame niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 17. júna sme hovorili o prvom zázraku Pána Ježiša. Stal sa v mestečku Kána Galilejská, kde premenil vodu a na víno. Bola […]

Pokračovať v čítaní

Naša cirkevná škola dostala relikvie bl. Titusa Zemana 

Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku dostala od saleziánskej rodiny vzácny dar, ktorým sú relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. Osobne ich priniesol don Jozef Luscoň, ktorý v priestoroch jedálne školy slávil sv. omšu. Osobitne sa prihovoril žiakom, aby im priblížil život a posolstvo tohto blahoslaveného . Povzbudil prítomných k odvahe pri vyznávaní viery v dnešnom prostredí.  Viac o […]

Pokračovať v čítaní