KAIROS 063 – Svet biblického čitateľa

Pre správne porozumenie biblického textu zohráva dôležitú úlohu aj osoba čitateľa. V tejto časti približujem, ktoré skutočnosti vplývajú na človeka, keď číta biblický text. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Požehnajte si príbytok originálnym spôsobom

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kvôli súčasným protipandemickým opatreniam nie je možné, aby toto požehnanie vykonal kňaz. Preto na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. v bazilike a v Mariánskom kostole do každej domácnosti ponúkneme: 1. Domácu pobožnosť požehnania príbytku. V každej je text modlitby požehnania, veľmi pekná ikona Svätej rodiny a nálepka na dvere. […]

Pokračovať v čítaní

Pozrite si dokument Kežmarskej televízie o novom preklade Rímskeho misálu

V spolupráci s Kežmarskou televíziou (KTV) sme pripravili krátky filmový dokument, ktorý sa natáčal v priestoroch Baziliky minor sv. Kríža. Sú v ňom vysvetlené hlavné zmeny v novom preklade Rímskeho misála. Tento dokument si môžete pozrieť TU. Ďakujeme pracovníkom Kežmarskej televízie za ich angažovanosť pri príprave. Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 062 – Svet biblického textu

V rámci správneho porozumenia biblického posolstva je potrebné venovať pozornosť samotnému textu a výrazovým prostriedkom, ktoré sa v dobe napísania textu používali. V tejto časti sa dozviete o niektorých zásadách. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Vráťme sa k prežehnávaniu. V bazilike pribudli elektronické dávkovače svätenej vody

Protipandemické obmedzenia už trvajú veľmi dlho, čo má vplyv aj na správanie veriacich v našich chrámoch. Preto sme v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku nainštalovali bezdotykové elektronické dávkovače na svätenú vodu. Považujeme to iba za dočasné riešenie vynútené súčasnou situáciou. Pozorujeme totiž, že niektorí sa pri vstupe do Božieho domu ani neprežehnajú a nepokľaknú smerom k bohostánku. Ako […]

Pokračovať v čítaní

Zapojte sa do diecéznej fázy synody

V nedeľu 17. októbra 2021 začala diecézna fáza Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý pripravil možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy […]

Pokračovať v čítaní

Zjednoťme sa v spoločnej modlitbe na Štedrý večer

Naši drahí farníci v Kežmarku. Zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu o 18:00 hod. K modlitbe Vás pozve zvuk zvonov z obnovenej kežmarskej zvonice. Pripravili sme pre Vás aj text spoločnej liturgie, ktorou sa začne štedrá večera. Zastavte sa v sakristii baziliky vziať si vianočné oblátka ako darček od nás kňazov. […]

Pokračovať v čítaní

Prežite Vianoce so Svätým písmom v ruke

Aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Preto sme pre Vás pripravili vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia, ktoré doprevádzajú krátke komentáre. V závere publikácie nechýbajú „kontrolné otázky“. Týmto spôsobom chceme povzbudiť všetkých veriacich v našej farnosti i na Slovensku, aby sme žili liturgiu domácej cirkvi. Veríme, že […]

Pokračovať v čítaní