Dôležitý a radostný oznam pre našu Spišskú diecézu

Na požiadanie spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša zverejňujeme tento dôležitý  a radostný oznam. Všetkým kňazom, diakonom, zasväteným osobám a Božiemu ľudu Spišskej diecézy S veľkou vďakou Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi Vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec František menoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu.  Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené […]

Pokračovať v čítaní

Naša farnosť dostala relikviu sv. Jána Pavla II.

S veľkou radosťou Vás informujeme, že naša farnosť Kežmarok dostala do daru relikviu svätého Jána Pavla II. Osobne z rúk pána kardinala Stanislawa Dziwisza, dlhoročného osobného tajomníka pápeža Jána Pavla II., ju prevzal v poľskom Krakove farár a dekan František Trstenský so všetkými kaplánmi, ktorí pôsobia v Kežmarku. Pán kardinál sa zaujímal o náboženský život […]

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na Taizé adoráciu

Po skončení letných prázdnin Vás pozývame na modlitby Taizé spojené s adoráciou v piatok 8. septembra o 20:00 v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie zapamätáme.  Názov „Taizé“ pochádza z Francúzska, kde […]

Pokračovať v čítaní

V deň titulu našej baziliky požehnáme kríže

Vo štvrtok 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža budeme sláviť deň titulu našej baziliky. Veriaci, ktorí navštívia Baziliku minor v Kežmarku a zúčastnia sa na sv. omši, môžu za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, predsavzatie chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Slávnostná sv. omša bude v […]

Pokračovať v čítaní

Ukončenie a vyúčtovanie prác na obnove šindľovej strechy

V tieto dni bol osadený pozlátený kríž na vežičku budovy bývalej školy (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky), ako môžete sami vidieť. Tým boli definitívne ukončené práce na obnove šindľovej strechy. Celková cena diela je 188 304, 85,- EUR. Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu vo výške 150 000,- EUR. Zvyšok bol uhradený našou farnosťou. Chceme […]

Pokračovať v čítaní

Deti, poďte s nami po stopách apoštola Pavla

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. Od piatku 8. septembra si budeme s deťmi rozprávať  životný príbeh apoštola Pavla. Na deti čaká prekvapenie, keď na detskú sv. omšu vždy príde niektorý z priateľov apoštola Pavla. Deti dostanú na záver sv. omše […]

Pokračovať v čítaní

Radostné popoludnie pre deti na farskom dvore

Na začiatku prázdnin sme vyzvali deti, aby spoznali kostoly v našom dekanáte. Deti dostali mapku dekanátu a preukaz pútnika. Ako odmenu pozývame tie deti, ktoré splnili úlohy v preukaze pútnika, na farský dvor a to v túto nedeľu 10. septembra o 16:00 hod. Čaká Vás radostné popoludnie a drobná odmena. Podmienka: Prineste so sebou vyplnený preukaz pútnika. Alebo to ešte do uvedenej nedele […]

Pokračovať v čítaní

Svätá omša ku cti sv. Huberta

V nedeľu 10. septembra pri sv. omši o 10:00 hod. v Bazilike Svätého kríža si poľovníci Obvodnej poľovníckej komory v Kežmarku uctia pamiatku svojho patróna sv. Huberta. Po skončení sv. omše v priestore pred bazilikou požehnáme aj obetovaného jeleňa. Srdečne Vás pozývme na túto slávnosť.

Pokračovať v čítaní

Slovník a nálepky pre deti

Tak ako minulý školský rok aj tento nastávajúci môžu deti našej farnosti zbierať nálepky, ktoré odkazujú na Božie slovo nedeľnej svätej omše a sviatkov. Je to veľmi dobrá pomôcka pre rodičov a deti pamätať si evanjelium, prípadne homíliu kňaza. V sakristii našej baziliky si môžete vyzdvihnúť slovníky, do ktorých si deti budú lepiť nálepky. Prvá nálepka bude […]

Pokračovať v čítaní