Speváci zo Sardínie vystúpia na sv. omši v bazilike

Minulý rok navštívili Kežmarok speváci zo Sardínie. Bol to vtedy krásny umelecký a hlboký duchovný zážitok. Na Slovensko prišli opäť aj tento rok. Napriek už dopredu stanovenému programu v Poprade a v Levoči sme dohodli, že zaspievajú v našej bazilike počas sv.omše v piatok 10. júna o 8:30 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame. Prosíme, dajte […]

Pokračovať v čítaní

Záverečné stretnutie pre manželov

Napriek rôznym obmedzeniam z dôvodu pandémie sme celý rok ponúkali raz mesačne prednášky pre manželov a rodičov. Boli zamerané na prehĺbenie manželskej lásky a pomoc manželom v  kríze. Pozývame Vás na záverečné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 9. júna.  Keďže sa protipandemické opatrenia výrazne uvoľnili, uskutoční sa v budove Charity po skončení večernej sv, omše. Prednášku bude mať kňaz ThLic. Róbert […]

Pokračovať v čítaní

Narodenie – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka budeme spoznávať niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 3. júna sme hovorili o narodení Pána Ježiša v Betleheme. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na jej konci je aj súťažná […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 084 – Pane, dobre je nám tu

Ježiš vzal troch učeníkov – Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch a pred ich očami sa premenil. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tohto evanjeliového úryvku. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

Príďte na vigíliu Zoslania Ducha Svätého

V nedeľu 5. júna je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Touto nedeľou sa skončí veľkonočné obdobie. Pozývame Vás na svätodušnú vigíliu, ktorá bude v predvečer tejto slávnosti v sobotu 4. júna v našej bazilike o 20:00 hod. Zaznejú liturgické čítania v moderných jazykoch ako aj v biblických jazykoch. Chce sa tým vyjadriť posolstvo tohto biblického sviatku, keď Duch Svätý zjednotil rôzne jazyky vo vyznávaní […]

Pokračovať v čítaní

Kalendár v mesiaci Božského Srdca

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi venovaný úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Sám Ježiš hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ Pre deti a rodiny, ale aj pre ostatných záujemcov, sme pripravili kalendár s aktivitami na každý deň v mesiaci jún. Môžete si ho stiahnuť a vytlačiť. Nechajme sa aj my viesť k jeho […]

Pokračovať v čítaní

Našu cirkevnú školu navštívil podpredseda Národnej rady SR

V pondelok 30. mája navštívil Základnú školu s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel. Zúčastnil sa na  slávnostnom otvorení zmodernizovanej učebne biológie, ktorú požehnal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V sprievode riaditeľa školy PaedDr. Pavla Krajčiho si spoločne prezreli priestory cirkevnej školy, školskú televíziu, multimediálne učebne a zavítal aj medzi deti materskej školy.  […]

Pokračovať v čítaní

Návšteva – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka budeme spoznávať niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 27. mája sme hovorili o Máriinej návšteve jej príbuznej Alžbety. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na jej konci je aj súťažná […]

Pokračovať v čítaní