Ponúkame vám Biblický darček

V túto nedeľu Božieho slova vám ponúkame na zakúpenie biblický dar. Je to 50 kartičiek s citátom zo Svätého Písma. Pripravené sú v jednoduchej krabičke. Z jednej strany je biblický citát a z druhej je zaujímavý obrázok. Môžete to použiť aj ako darček pre svojich blízkych, aby sa Božie Slovo čo najviac šírilo medzi nami. […]

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na Modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva všetky mamy, modliace sa v tomto spoločenstve, na januárové trojdnie, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 28. januára 2024. Tentokrát organizujeme trojdnie v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou. Začiatok stretnutia bude vždy o 17:00. V piatok 26. januára sa stretnutie uskutoční v gréckokatolíckom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku. V sobotu […]

Pokračovať v čítaní

Konferencia „Výzvy pre Spišskú diecézu“ 

Drahí bratia a sestry, jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a Božím ľudom diecézne spoločenstvo. V rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutnosťou sa navzájom pozorne počúvať a slobodne vyjadrovať mienku o veciach, ktoré sa v diecéze týkajú nás všetkých. Z tohto dôvodu sa Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský rozhodol […]

Pokračovať v čítaní

Slávme spoločne Nedeľu Božieho slova

V 3. nedeľu v cezročnom období, ktorú budeme sláviť v tomto roku 21. januára, slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. Ponúkame vám pobožnosť intronizácie Svätého písma vo Vašej domácnosti, ktorú si stiahnite z tejto webstránky. Vo svojich domácnostiach si pripravte všetko potrebné, aby ste sa ju mohli spoločne pomodliť ako domáca cirkev. Môžete sa […]

Pokračovať v čítaní

Celodiecézna adorácia

Pastoračný plán v našej Spišskej diecéze s názvom „Ježišova cesta do Emauz“ prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční o 17:00 hod. v ĽUBICI (v kostole Ducha Svätého), LENDAKU a SPIŠSKEJ BELEJ. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.

Pokračovať v čítaní

Pozývame Vás na modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. januára do 25. januára prebieha po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z evanjelia podľa Lukáša: „Milovať budeš Pána svojho Boha … a svojho blížneho ako seba samého.“  (LK 10, 27) Pripravili ju spoločne Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pozývame Vás na ekumenické bohoslužby v […]

Pokračovať v čítaní

Možnosť štúdia na Teologickom inštitúte

Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť svojim pánom farárom. Každý uchádzač bude potom kontaktovaný rektorátom kňazského seminára. Na prvom stretnutí vo februári sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti ohľadom podania prihlášky na štúdium katolíckej teológie. Prosíme […]

Pokračovať v čítaní

Zmena úradných hodín v kancelárii farského úradu

Od pondelka 8. januára 2024 nastáva zmena v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Touto zmenou by sme chceli čo najviac zosúladiť časy úradných hodín s ostatnými našimi pastoračnými aktivitami a povinnosťami. V piatok sme posunuli úradné hodiny až na čas po večernej sv. omši, aby na faru mohli prísť aj tí, ktorí sú napr. […]

Pokračovať v čítaní

Príďte na Taizé adoráciu aj v novom roku

Opäť vás aj v novom roku pozývame na modlitby Taizé spojené s adoráciou v piatok 12. januára o 20:00 hod. v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie […]

Pokračovať v čítaní

Dobrá novina v našej farnosti

Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka ohlasovali malí koledníci v Kežmarku a v Malom Slavkove Dobrú novinu. Do rodín našej farnosti priniesli vinše a Božie požehnanie ako vďaku za podporu projektov eRka v Afrike. V Kežmarku ste podporili Dobrú novinu sumou 2717,35 €. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom aj deťom a ich obetavým animátorom

Pokračovať v čítaní