Votívne sviečky v našej bazilike

V deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky, ktorá pripadá na 30. júl, sme v našej bazilike uložili relikviu tejto blahoslavenej. Nachádza sa pri bočnom oltári svätých panien, keďže bl. Zdenka má titul panna a mučenica. Pred jej obrazom sme inštalovali nový stojan na tzv. votívne sviece. Tento názov znamená, že človek zažne sviecu ako dar […]

Pokračovať v čítaní

LD 09 – Pane, daj nám chlieb z neba! (Ž 78)

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúkam ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 1. augusta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 040 – Biblická Marta je pokornou učeníčkou Krista

Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať. V tejto časti ponúkam bližší pohľad na všetky tri miesta, v ktorých sa Marta uvádza. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Slávnostné uloženie relikvie sr. Zdenky

Pozývame Vás na slávnostnú sv. omšu, pri ktorej bude uložená relikvia blahoslavenej Zdenky v našej bazilike. Uskutoční sa v deň jej liturgickej spomienky v piatok 30. júla o 18:00 hod. Relikviu darovala Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža. Životopis blahoslavenej Zdenky si môžete prečítať TU.

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie pastoračného centra

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami slúži v súčasnosti ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu. Za týmto cieľom sme podali žiadosť o pridelenie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných úprav a prestavby objektu. Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu.

Pokračovať v čítaní

Získali sme dotáciu na výmenu okien v pastoračnom centre

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami slúži v súčasnosti ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu. Za týmto cieľom sme podali žiadosť o pridelenie dotácie na výmenu okien a boli sme úspešní. Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu.

Pokračovať v čítaní

Pozvánka pre deti našej farnosti

Aj počas prázdnin chceme zažiť farské spoločenstvo. Preto ponúkame pre deti možnosť prihlásiť sa na webstránke našej farnosti na tri pondelkové jednodňové výlety. Veková kategória detí: 1.-4. ročník ZŠ.  Plánované miesta výletov: 9.8.: kaštieľ Strážky – Putujeme za sv. Jozefom; 16.8.: Litmanová – Putujeme za Božou Matkou; 23.8.: Spišská Kapitula – Putujeme za sv. Martinom.   Na každý […]

Pokračovať v čítaní

Pomazanie chorých v našej farnosti

Keďže v Deň chorých, ktorý sa v Cirkvi slávi na sviatok Lurdskej Panny Márie 11. februára, boli naše chrámy uzatvorené z dôvodu pandémie, rozhodli sme sa, že v našej farnosti vyslúžime sviatosť pomazania chorých tým, ktorí sa pre chorobu alebo starobu ocitajú v ohrození života.Sviatosť pomazania budeme vysluhovať v deň spomienky sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a starých rodičov Pána […]

Pokračovať v čítaní

LD 08 – Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás (Ž 145)

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúkam ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 25. júla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 039 – Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní