KAIROS 050 – Evanjelista so symbolom býka

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na evanjelium, ktoré má viacero označení: evanjelium chudobných, evanjelium Božej matky, evanjelium milosrdenstva… Takto býva označované Evanjelium podľa Lukáša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Noe – 3. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy. Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii […]

Pokračovať v čítaní

Ako rozprávať deťom o viere

Často sa na nás rodičia obracajú s otázkou, ako rozprávať deťom o viere. Ponúkame a veľmi Vám odporúčame tzv. „Youcat pre deti“. Je to kniha, v ktorej sú pútavou formou vysvetlené sviatosti, prikázania, vyznanie viery a modlitba.  Je zvlášť určená pre deti na 1. stupni ZŠ (1.-4.ročník). Je to vhodná pomôcka pre rodičov, aby mohli deťom vysvetliť náboženské otázky a popritom […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 049 – Evanjelista so symbolom anjela

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na najobľúbenejšie evanjelium v staroveku, ktorým je Evanjelium podľa Matúša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Rodiny, modlite sa k Matke Eucharistie

Ponúkame Vám ikonu a pobožnosť k Matke Eucharistie, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a povzbudzujeme všetky naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich domácnostiach k Matke Eucharistie. Ikonu a text domácej pobožnosti si môžete vziať pri východe z baziliky. Dobrovoľný príspevok je 1,- EUR.Prosíme, modlievajte sa ju spoločne doma. Na ikone Panna Mária […]

Pokračovať v čítaní

Kain a Ábel – 2. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy. Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii […]

Pokračovať v čítaní

Kalendár, ktorým pomáhame

Adamko Kačmarčík je chlapec s detskou mozgovou obrnou, ktorý bojuje, aby mal plnohodnotný život. Napriek hendikepu zvláda všetko, čo iné deti a to aj vďaka pomoci a podpore dobrých ľudí. Kúpou kalendára, ktorý je na stole pri východe z našej baziliky, podporíte Adamka v škole. Cena je 4,- EUR. 

Pokračovať v čítaní