KAIROS 064 – Skryté roky apoštola Pavla

Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1,18). V tejto časti sa zamýšľam, čím bol naplnený Pavlov pobyt v tejto pustej časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

5. deň – Krstný týždeň: Znovuzrodenie

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Ak nás naši rodičia zrodili k pozemskému životu, Cirkev nás znovuzrodila k večnému životu pri krste. Stali sme sa synmi v jeho Synovi Ježišovi (porov. Rim 8,15; Gal 4, 5-7). Aj nad každým z nás, znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého, nebeský Otec dáva zaznieť s nekonečnou láskou jeho hlas, […]

Pokračovať v čítaní

4. deň – Krstný týždeň: Krstná voda a krstné sľuby

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Zamyslime sa predovšetkým nad vodou, nad ktorou sa vzýva moc Ducha Svätého, aby mala silu znovuzrodiť a obnoviť (porov. Jn 3,5 a Tit 3,5). Voda je kolískou života a rozkvetu, zatiaľ čo jej nedostatok spôsobuje vyhasnutie akejkoľvek plodnosti, ako sa to deje na púšti; voda však môže byť aj príčinou smrti, keď pohlcuje do svojich vĺn […]

Pokračovať v čítaní

Manželia, opäť Vám ponúkame ďalšie stretnutie

Mnohé manželstvá a rodiny v súčasnosti prežívajú ťažkosti alebo krízu. Preto sme sa rozhodli zaviesť tzv. Stretnutia pre manželov. Sú určené pre manželstvá v každom veku, na posilnenie manželskej lásky, pre páry v kríze ako aj pre tých manželov, ktorí túžia obnoviť svoj manželský vzťah. Najbližšie stretnutie na tému “Manželská láska” sa uskutoční vo štvrtok 13. januára po […]

Pokračovať v čítaní

3. deň – Krstný týždeň: Sila na porazenie zla

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA «Krst je osobitným spôsobom „sviatosťou viery“, lebo je sviatostnou bránou do života viery» (KKC 1236). A viera je odovzdanie seba samých Pánovi Ježišovi, ktorého uznávame ako «prameň vody […] večného života» (Jn 4,14), «svetlo sveta» (Jn 9,5), «vzkriesenie a život» (Jn 11,25), ako tomu učí cesta prípravy, ktorou i dnes prechádzajú […]

Pokračovať v čítaní

2. deň – Krstný týždeň: Znak kresťanskej viery

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Význam krstu jasne vystupuje do popredia z jeho slávenia, ktorému preto budeme venovať našu pozornosť. Uvažujúc nad gestami a slovami liturgie môžeme zaregistrovať milosť a záväzok tejto sviatosti, ktorú treba vždy znovu objavovať. Pripomíname si ju pri kropení svätenou vodou, ktoré sa môže konať v nedeľu na začiatku svätej omše, ako […]

Pokračovať v čítaní

1. deň – Krstný týždeň: Základ kresťanského života

Z KATECHÉZY PÁPEŽA FRANTIŠKA Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva. Grécke sloveso „krstiť“ znamená „ponoriť, pohrúžiť“ (porov. KKC, 1214). Kúpeľ vo vode je rítus vlastný […]

Pokračovať v čítaní

Prežite krstný týždeň s myšlienkami pápeža Františka

V nedeľu 9. januára budeme sláviť nedeľu Pánovho krstu, ktorou sa skončí vianočné obdobie. Od pondelka 10. januára Vás pozývame prežiť celý týždeň s pohľadom upriameným na sviatosť krstu. Každý deň Vám ponúkneme katechézu pápeža Františka o sviatosti krstu. Prečítajte si ju v domácnosti. Zároveň Vám ponúkneme aj konkrétne duchovné predsavzatie na každý deň. Začíname […]

Pokračovať v čítaní

Pridajte sa k modlitbám chvál z baziliky v Kežmarku

V pondelok 10. januára po večernej sv. omši v bazilike, ktorá začína o 18:00 hod., sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte ďakovať a chváliť Nebeského Otca za minulý rok a prosiť o požehnanie do tohto nového roka. Tešíme sa na Vás.

Pokračovať v čítaní