Obraz vzkrieseného Krista v našej cirkevnej škole

Vo štvrtok 10. júna sme požehnali v Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku nový obraz Ježiša Krista. Nové umelecké dielo je umiestnené v priestoroch jedálne, ktorá sa využíva aj na niektoré duchovné a spoločenské podujatia. Autorom obrazu je učiteľ školy ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Samotná realizácia diela zabrala 89 hodín práce, ku ktorým je potrebné […]

Pokračovať v čítaní

Tretia videokatechéza venovaná rodinám

Raz mesačne ponúkam manželom a rodinám videokatechézu, v ktorej približujem dokument pápeža Františka Amoris laetitia – Radosť lásky. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do ruky, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom. Tu nájdete slovenský text. Ponúkam Vám tretiu VIDEOKATECHÉZU, v ktorej hovorím o náuke […]

Pokračovať v čítaní

Príď a staň sa miništrantom!

Pozývame tých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. júna o 10:00 hod. v budove charity vedľa baziliky. Zvlášť pozývame chlapcov po 1. svätom prijímaní a po birmovke. Avšak miništrovať môže každý chlapec od 1. ročníka základnej školy až po 99 rokov 🙂 Prosíme, rodičia, povzbuďte Vášho syna k tejto anjelskej službe pri […]

Pokračovať v čítaní

Týždeň darov Ducha Svätého

Pozývame všetkých birmovancov, aby prichádzali cez celý tento týždeň do baziliky na večerné sväté omše o 18:00 hod. Sedávajte vpredu na lavičkách. V homíliách sa Vám budeme prihovárať na tému: Dary Ducha Svätého a dôležitosť sviatosti birmovania. Povzbudzujeme aj rodičov a birmovných rodičov, aby prišli spolu s nimi. Príďte poďakovať za prijatie sviatosti birmovania. Príďte si vyprosiť […]

Pokračovať v čítaní

Pán kaplán Marcel, vitajte naspäť!

Tešíme sa, že pán kaplán Marcel po náročnej operácii a dlhšom období rekonvalescencie je opäť medzi nami. Zapojí sa pomaličky aj do života vo farnosti. Budete ho stretávať pri sv. omšiach a vysluhovaní sviatostí a svätenín. Veríme, že spoločenstvo kňazov a farníkov bude pre neho tým najlepším zdrojom naberania duchovných a telesných síl. Ďakujem Vám […]

Pokračovať v čítaní

LD 01 – U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie (Ž 130)

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúkam prvú časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Vysvetľujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 6. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie. 4.2 / 5 ( 16 votes )

Pokračovať v čítaní

KAIROS 032 – Ako možno pochopiť preklínacie žalmy

Čitateľa starozákonných žalmov môže prekvapiť tvrdosť a hrubosť niektorých žalmov (napr. Ž 18, 35, 58, 83, 109) a to až do tej miery, že vzniknú v ňom pochybnosti vo viere. Ako má veriaci človek prijímať tie biblické texty, v ktorých sa zvoláva násilie, kliatba či pomsta? Smie sa ich vôbec modliť? Sú aj tieto texty skutočne Bohom inšpirované? Vysvetlenie Vám […]

Pokračovať v čítaní

Objav svoju farnosť

Pozývame zvlášť mladých ľudí k iniciatíve „Objav svoju farnosť“, ktorú pripravila Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska. Ďalšie informácie a aktivity nájdete na:  mladez.kbs.sk http://bit.ly/Objavsvojufarnost. Aj naša farnosť ponúka živé pramene, z ktorých môžeš čerpať pre svoj život. 4.7 / 5 ( 16 votes )

Pokračovať v čítaní

LAUDATE DOMINUM – Nový podcast k nedeľným žalmom

Prvou časťou sv. omše je Bohoslužba slova. V rámci nej má svoje pevné miesto žalm. Pre niektorých je to milé vyplnenie času medzi dvoma čítaniami. Možno preto, že žalm sa zvykne spievať. Avšak pozor! Nie je to iba nejaká zbožná pesnička. Každý žalm a celá Kniha žalmov je súčasťou Svätého písma. Je to Božie slovo! […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 031 – Biblický význam čísla 666

Žiadne iné číslo alebo symbol v Svätom písme nevyvolal a nevyvoláva toľko polemík a návrhov ako toto číslo. Súčasná pandémia nie je výnimkou. Vypočujte si, aký je jeho biblický význam. Prajem Vám príjemné počúvanie. 4.2 / 5 ( 26 votes )

Pokračovať v čítaní