Príďte si pripomenúť výročie sviečkovej manifestácie

25. marca 1988, tzn. ešte v čase komunistickej totality, sa konalo v Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich so zažatými sviečkami v rukách za občianske a náboženské práva a slobodu. Vtedajšia polícia toto zhromaždenie násilne rozohnala vodnými delami a mnohí účastníci boli zranení a väznení.  Aj vďaka tomu impulzu sa o rok nato na Slovensku podarilo nenásilnou formou zbúrať vládu komunizmu. Odvtedy si veriaci na Slovensku […]

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na odpustovú slávnosť

Na 5. pôstnu nedeľu býva v našej farnosti odpustová slávnosť. Pozývame Vás na slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 26. marca o 10:00 hod. v Bazilike v. Kríža v Kežmarku. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián Gavenda, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár v Devíne.  

Pokračovať v čítaní

KAIROS 126 – Korunovanie Panny Márie

V tomto záverečnom piatom tajomstve slávnostného ruženca a celej série venovanej tajomstvám modlitby posvätného ruženca uvažujeme o určení človeka pre večný život. Náš život má svoju dôstojnosť a naplnenie v trvalej prítomnosti šťastia a radosti v Bohu. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

10. zázrak: Uzdravenie hluchonemého

V rámci sv. omší pre deti, ktoré bývajú každý piatok o 16:30 v Bazilike sv. Kríža, sa s deťmi rozprávame o zázrakoch Pána Ježiša. Deti si zbierajú obrázky Ježišových zázrakov, z ktorých si potom vyskladajú pexeso. Srdečne Vás pozývame! Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na konci kázne sú súťažné otázky. Z tých, ktorí vyplnia správne […]

Pokračovať v čítaní

Nová ponuka pre Vás – Modlitba s evanjeliom

Už teraz máte možnosť si vypočuť pred každou nedeľou podcast „Božie slovo medzi nami“, v ktorom je vysvetlené evanjelium najbližšej nedele. Teraz farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici prichádzajú so spoločnou aktivitou „Modlitba s evanjeliom…“ Pred každou nedeľou Vám ponúkneme modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v […]

Pokračovať v čítaní

Pripomeňme si jednoducho a hrdo Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, ktorá je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa. […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 125 – Nanebovzatie Panny Márie

V tomto štvrtom tajomstve slávnostného ruženca Cirkev hovorí, že Božia Matka Mária bola s telom a dušou vzatá do neba. V jej osobe sa anticipuje to, čo je pripravené pre každého človeka. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

9. zázrak: Vzkriesenie chlapca v meste Naim

V rámci sv. omší pre deti, ktoré bývajú každý piatok o 16:30 v Bazilike sv. Kríža, sa s deťmi rozprávame o zázrakoch Pána Ježiša. Deti si zbierajú obrázky Ježišových zázrakov, z ktorých si potom vyskladajú pexeso. Srdečne Vás pozývame! Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na konci kázne sú súťažné otázky. Z tých, ktorí vyplnia správne […]

Pokračovať v čítaní