Aktivita „Duchovná turistika cez vrchy Svätého písma“

Milovaní bratia a sestry! Na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova, ktorá bola na 21. januára 2024 sme vstúpili do II. etapy pastoračného projektu v našej Spišskej diecéze. Táto etapa upriamuje náš pohľad na BOŽIE SLOVO. V rámci tejto etapy vám v tomto pôstnom čase ponúkame pôstnu aktivitu s názvom DUCHOVNÁ TURISTIKA […]

Pokračovať v čítaní

Pôstne kázne v našej farnosti

Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a hneď po jej skončení o 15:00  hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom tohto roku bude náš pán dekan Martin Majda. Tohtoročnými témami je MODLITBA. V Cirkvi prežívame ROK MODLITBY. Preto vás povzbudzujeme zapojte sa sa aj takýmto spôsobom do prežívania tohto roku. […]

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na Modlitby za mesto Kežmarok

Raz do týždňa sa konajú spoločné modlitby kresťanov v meste Kežmarok. Tieto stretnutia sa striedavo konajú v prostredí rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Účastníci sa modlia za zmierenie a odpustenie medzi jednotlivými cirkvami a Kajúcnu tryznu v Kežmarku. Modlia sa za požehnanie a pokoj pre mesto Kežmarok a pre všetkých, ktorí v ňom žijú. Modlia […]

Pokračovať v čítaní

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu v termíne 19. – 21. 4. 2024 v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. Ak niektorých poznáte, ktorým by taká duchovná obnova mohla byť užitočná, prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti. Viac informácií nájdete na webe kňazského seminára […]

Pokračovať v čítaní

Pomazanie chorých v našej farnosti

V nedeľu 11. februára 2024 pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej. V tento deň sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň chorých, ktorý v roku 1992 ustanovil dnes už svätý pápež Jána Pavol II. Pri tejto príležitosti v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti v bazilike o 15:00 hod. vyslúžime sviatosť pomazania chorých. Pomazanie chorých je potrebné prijať […]

Pokračovať v čítaní

Seminár pre snúbencov DOBRÝ ZAČIATOK

Srdečne pozývame snúbencov na predmanželskú prípravu pod názvom Seminár pre snúbencov Dobrý začiatok, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele 23. – 25. februára 2024 v Kláštore sestier Redeptoristiek v Kežmarku. Seminár zastrešuje kňaz o. Róbert Slotka z farnosti Oravská Polhora s tímom manželov. Počet párov je obmedzený max. na 15 párov. Povinná registrácia je […]

Pokračovať v čítaní

2. etapa pastoračného projektu – PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA

V rámci druhej etapy diecézneho pastoračného projektu ponúkame množstvo nových aktivít, ktoré môžete podľa zváženia použiť v jednotlivých farnostiach. Všetky podklady si môžete stiahnuť na tejto stránke dole: 1. Intronizácia Svätého písma v rodine  Pripravili sme texty, ktoré môžete použiť v rodinách pri intronizácii Svätého písma. Text tejto domácej pobožnosti si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: […]

Pokračovať v čítaní

Pastiersky list na sviatok Božieho slova

Milí bratia a sestry, dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil Svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a prijímajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch, keď sa modlíme […]

Pokračovať v čítaní

Nedeľa Katolíckej univerzity

Už po pätnástykrát sa posledná januárová nedeľa (28. január 2024) pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. Pri tejto príležitosti zverejňujeme list rektora KU, ktorý si môžete prečítať.

Pokračovať v čítaní

PASTORAČNÝ PROJEKT SPIŠSKEJ DIECÉZY

Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 sme začali v diecéze nový pastoračný projekt s názvom „Ježišova cesta do Emauz“, rozdelený na tri etapy. Prvá etapa, v ktorej sme sa podľa vzoru putujúceho Ježiša s Emauzskými učeníkmi zamerali na POČÚVANIE A PRIJATIE, priniesla množstvo pastoračných možností. Všetkým, ktorí sa do tejto cesty zapojili ďakujeme. V […]

Pokračovať v čítaní