Druhá videokatechéza venovaná rodinám

Raz mesačne ponúkam manželom a rodinám videokatechézu, v ktorej približujem dokument pápeža Františka Amoris laetitita – Radosť lásky. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do ruky, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom. Tu nájdete slovenský text. Ponúkam Vám druhú VIDEOKATECHÉZU, v ktorej hovorím o niektorých […]

Pokračovať v čítaní

Skladajme obraz Fatimskej Panny Márie

Mesiac máj je oddávna mesiacom zasväteným úcte Panny Márie. Cez týždeň od pondelka do piatku štvrťhodinu pred večernými sv. omšami, tzn. nateraz o 16:15 hod. a 17:45 hod. sa budeme modlievať Litánie loretánske. Tie deti, ktoré sa zúčastnia májovej pobožnosti, za každú účasť dostanú tzv. puzzle vrecúško s časťami mariánskeho obrázku. Z jednotlivých častí si deti postupne budú môcť vyskladať […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 027 – Krása starozákonných žalmov

Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti Vám ponúkam bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Ponuka pre deti a birmovancov

V našej farnosti sa blíži čas 1. sv. prijímania (23.5 a 30.5.) ako aj vysluhovania sviatosti birmovania (5.6.). Pre deti sú určené sv. omše v bazilike v piatok podvečer o 16:30 hod. (Cirkevná + Hradná) a o 18:00 hod. (Fischera + Nižná brána). Povzbudzujeme deti, a to nielen tretiakov, ako aj ich rodičov, aby prišli […]

Pokračovať v čítaní

Pán kaplán Marcel je v domácej liečbe

V nedeľu popoludní (25.4.) bol pán kaplán Marcel prepustený z popradskej nemocnice do domácej starostlivosti. Teraz je v rekonvalescencii v rodnej obci Betlanovce. Tešíme sa, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Chceme sa poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a personálu popradskej nemocnice za všetku starostlivosť. Osobitne ďakujeme nemocničnému p. kaplánovi v Poprade Františkovi Bepkovi za obetavú […]

Pokračovať v čítaní

O kumránskych zvitkoch na RTVS

V nedeľu 25. apríla odvysiela RTVS na Dvojke o 13:15 hod. reláciu Orientácie. Témou budú aj tzv. kumránske zvitky, ktoré v roku 1947 našiel beduínsky pastier neďaleko Mŕtveho mora v lokalite nazývanej Kumrán. Boli medzi nimi aj vzácne biblické texty staré 2000 rokov. Náboženská redakcia RTVS ma navštívila na farskom úrade v Kežmarku, aby sme sa […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 026 – Božie lono milosrdenstva

Božie milosrdenstvo nie je len témou v osobe a náuke Ježiša Krista. Hovoria o ňom už starozákonné texty. Starý zákon, keď hovorí o milosrdenstve, najčastejšie používa dve hebrejské slová „chesed“ a „rachamim“. V novej časti môjho podcastu sa dozviete o ich pôvodnom a potom duchovnom význame. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

V bazilike pribudli dve nové spovednice

Na základe návrhu architektonického ateliéru Ing. architekta Jozefa Figlára a jeho syna Ing. architekta Matúša Figlára sa pripravili dve nové spovednice. Ich realizáciu uskutočnila interiérová firma FM Design, s.r.o. so sídlom v Kežmarku. V našej farnosti pôsobíme piati kňazi, avšak v bazilike sme doteraz mali iba tri spovednice. Chceme Vám ponúknuť priestor pre vysluhovanie sviatosti zmierenia, […]

Pokračovať v čítaní

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho

Milí bratia a sestry, v starozákonnej Knihe žalmov jestvuje skupina žalmov, ktoré voláme pútnické žalmy. Sú to žalmy 120 – 134. Spievali a modlili sa ich židia vtedy, keď po dlhšom čase znova prichádzali do mesta Jeruzalema a vstupovali do chrámu, aby slávili náboženské sviatky. Svojím obsahom zvelebujú Pánov chrám a mesto, v ktorom bol […]

Pokračovať v čítaní