Objav svoju farnosť

Pozývame zvlášť mladých ľudí k iniciatíve „Objav svoju farnosť“, ktorú pripravila Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska. Ďalšie informácie a aktivity nájdete na:  mladez.kbs.sk http://bit.ly/Objavsvojufarnost. Aj naša farnosť ponúka živé pramene, z ktorých môžeš čerpať pre svoj život.

Pokračovať v čítaní

LAUDATE DOMINUM – Nový podcast k nedeľným žalmom

Prvou časťou sv. omše je Bohoslužba slova. V rámci nej má svoje pevné miesto žalm. Pre niektorých je to milé vyplnenie času medzi dvoma čítaniami. Možno preto, že žalm sa zvykne spievať. Avšak pozor! Nie je to iba nejaká zbožná pesnička. Každý žalm a celá Kniha žalmov je súčasťou Svätého písma. Je to Božie slovo! […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 031 – Biblický význam čísla 666

Žiadne iné číslo alebo symbol v Svätom písme nevyvolal a nevyvoláva toľko polemík a návrhov ako toto číslo. Súčasná pandémia nie je výnimkou. Vypočujte si, aký je jeho biblický význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 030 – Nie hymnus na lásku, ale vznešenejšia cesta

Snúbenci si pre svoju sobášnu sv. omšu najradšej vyberajú hymnus na lásku z 13. kapitoly Prvého listu Korinťanom. Samotný apoštol Pavol však svoj text nepísal pre snúbencov, ale pre celé kresťanské spoločenstvo v Korinte. V tejto novej časti môjho podcastu sa dozviete, aký je skutočný význam úryvku, v ktorom Pavol hovorí o láske, ktorá je […]

Pokračovať v čítaní

Čistenie exteriéru baziliky

Počasie nám umožnilo, aby sme mohli realizovať čistenie, impregnáciu a ošetrenie travertínových a betónových obkladov na vonkajšej časti našej baziliky, ktoré vykonáva profesionálna firma a ktoré prebieha práve v týchto dňoch.

Pokračovať v čítaní

Dedko, babka, chcem knižku!

V našej farnosti Kežmarok je veľmi pekný zvyk. Deťom, ktoré idú na 1. sv. prijímanie, ich starí rodičia dajú ako darček modlitebnú knižku. Povzbudzujeme Vás, starí rodičia, zachovajte si aj naďalej túto chvályhodnú tradíciu. Nech je to pre Vás zároveň možnosť naučiť Vaše vnúčatá, aby sa orientovali v modlitebnej knižke. Ukážte im, ako sa hľadajú […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 029 – Evanjelista so symbolom orla

Evanjelium podľa Jána sa v hlavnom posolstve zhoduje s ostatnými troma evanjeliami. Je to pochopiteľné, lebo ich obsahom je osoba a posolstvo Ježiša Krista, o ktorom všetci štyria evanjelisti rozprávajú. Avšak každý evanjelista má svoje osobitné charakteristiky. V tejto časti ponúkam pohľad na štvrté evanjelium. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Pozývame na film FATIMA

13. mája si pripomenieme výročie zjavenia Božej Matky trom deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi v portugalskom meste Fatima v roku 1917. O tejto udalosti vznikol v roku 2020 film. Na výročie fatimských zjavení sme pre Vás pripravili premietanie tohto filmu FATIMA v našej bazilike. Dĺžka filmu je 113 minút a je v slovenskom jazyku. Vstup je voľný. Môžete prísť v stredu 12. mája o 9:15 a o 18:45 a […]

Pokračovať v čítaní

Vyhodnotenie literárnej súťaže

V našej farnosti prebehla literárna súťaž o sv. Jozefovi. Podkladom bola kniha: „Svätý Jozef. Tajomstvo spravodlivého (2. vydanie)“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 54 účastníkov, z ktorých 42 odpovedalo správne na všetkých deväť otázok. Výhercom, ktorých sme vylosovali a kontaktovali, srdečne blahoželáme. Dostanú od nás drobné praktické darčeky. Ďakujeme nielen súťažiacim, ale všetkým, ktorí si […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 028 – Evanjelista so symbolom leva

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium, ktorým je Evanjelium podľa Marka. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní