1. symbol krstu – Kríž

Pri vysluhovaní sviatosti krstu kňaz dá kríž na čelo krstenca a potom vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. Kríž – to je prvé vyznanie viery. Kríž je Kristus. Zdá sa, že prežehnanie je obyčajným úkonom, ale má nádhernú symboliku. Najskôr sa dlaňou dotknem čela. Je […]

Pokračovať v čítaní

Rozprávajme sa o sviatosti krstu

Presne o týždeň 10. januára budeme sláviť nedeľu Pánovho krstu, ktorou sa skončí vianočné obdobie. Máme pred sebou celý týždeň, ktorý Vás pozývam prežiť s pohľadom upriameným na sviatosť krstu. Každý deň uvažujme v našich rodinách o jednom symbole, ktorý sa používa počas obradu sviatosti krstu. Začíname už teraz v pondelok. Dajte vedieť aj ostatným. […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 010 – Pozrime sa na uplynulý rok

Záver roka býva v znamení bilancovania a hodnotenia skončeného kalendárneho roka. Môžeme to urobiť aj v duchovnom živote. Skúsme premýšľať, kde sme boli pred dvanástimi mesiacmi a ako sme na tom teraz v našom vzťahu k Bohu a k blížnemu. Pandémia nám ukázala, že potrebujeme učiť sa žiť svoju vieru ako domáca cirkev, nespoliehať sa iba na to, čo […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 009 – Narodenie Božieho Syna je pravý zmysel Vianoc

V novej časti podcastu pozývam všetkých poslucháčov stať sa odvážnými reštaurátormi pravých Vianoc, ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi v Betleheme. Všetky tie naše pekné a dojemné zvyky a tradície majú svoju skutočnú krásu a pravdivosť jedine v prepojení so skutočnosťou Ježišovho narodenia. Prajem všetkým príjemné počúvanie a požehnané sviatky narodenia Božieho Syna.

Pokračovať v čítaní

Štvrtá adventná kázeň o odpustení a láske k Cirkvi

Milí bratia a sestry, v túto štvrtú adventnú nedeľu zakončíme naše kázne, v ktorých sa Vám prihováram na vybrané témy, ktoré do kresťanstva priniesla dnešná doba. V túto štvrtú nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o hriechu a odpustení.   1. Hriech a odpustenie Doktor Fred Luskin, profesor na prestížnej univerzite v americkom Stanforde, je vedúcim výskumného projektu o odpustení. Na túto tému […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 008 – Dostali sme sa do finále Adventu

Adventné obdobie má dve časti. Tie však nie sú rovnomerne rozdelené na dve a dve adventné nedele, ako sa niektorí domnievajú. Druhá časť vždy začína 17. decembra a trvá do 24. decembra. Tieto dni majú svoje zvláštnosti. Sú to predovšetkým tzv. „ó antifóny.“ V tejto časti podcastu ponúkam ich význam. Prajem príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

Odovzdali sme vianočné balíčky pre seniorov

Počas roka sme do tohto domova dôchodcov chodievali sláviť sv. omše. Posledné týždne už to nebolo možné. Seniori ťažšie ako ostatní prežívajú izoláciu z dôvodu epidemiologických opatrení. Vážime si aj prácu zamestnancov, ktorí musia prechádzať spolu s klientmi karanténou a prežívajú s nimi každodenné ťažkosti. Pani riaditeľka Mgr. Marcela Ištocyová v mene 108 klientov a 73 zamestnancov prevzala od nás […]

Pokračovať v čítaní

Tretia adventná kázeň o kultúre striedmosti a rozprávaní o viere

Milí bratia a sestry, aj v túto tretiu adventnú nedeľu sa Vám prihováram osobitnou kázňou, v ktorej poukazujem na niektoré nové výzvy, ktoré súčasná doba prinesla aj do života našej viery. V túto tretiu nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o pestovaní kultúry striedmosti. 1.  Pestovať kultúru striedmosti  Keď porovnám našu dobu s obdobím, keď žili naši rodičia, jednoznačne musíme povedať, že […]

Pokračovať v čítaní

Aby sme lepšie porozumeli udalostiam narodenia Božieho Syna vo Svätom písme

Ponúkam Vám na vianočné obdobie biblické texty z Evanjelia podľa Matúša, ktoré opisujú narodenie a detstvo Pána Ježiša až po jeho krst v Jordáne. K jednotlivým kapitolám prikladám aj vysvetlenie biblických textov a niektoré zaujímavosti. V závere som pripravil pre Vašu spätnú väzbu aj „zvedavé otázky“. Využime vianočný čas v domácnostiach k tomu, aby sme […]

Pokračovať v čítaní

KAIROS 007 – Dar mimoriadneho roka sv. Jozefa

Svätý Otec František nás všetkých milo prekvapil, keď 8. decembra ohlásil mimoriadny rok sv. Jozefa, ktorý bude trvať až do 8. decembra 2021. V novej časti podcastu Vám ponúkam biblický pohľad na manžela Márie, Ježišovho pestúna a ochrancu Svätej rodiny. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní