Opäť zažiari v kráse Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Pokračujú práce na obnove prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Prešovský samosprávny kraj podporil našu žiadosť o dotáciu vo výške 61 200,- EUR. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Celkový rozpočet je 87 537, 04,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kežmarok. V spolupráci so zhotoviteľom stavby, ktorým je firma BBA Group, chceme obnovu kaplnky zrealizovať do konca októbra 2022. Pozrite si na fotkách doterajší priebeh obnovy.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.