Obnovený obraz Madony s Dieťaťom v Malom Slavkove

Na jar sme dali reštaurovať obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom z bočného oltára vo filiálnom kostole v Malom Slavkove. Tento obraz bol namaľovaný v roku 1873. Tento rok teda slávi 150 rokov. Bol obnovený v reštaurátorskej dielni Veroniky Daneček Šmigrovskej v Seredi.  Bol požehnaný v piatok 8.9.2023 na sviatokj NArodenia Panny Márie pri sv. večernej omši v Malom Slavkove. Celková cena za za obnovu diela je 6757,- EUR, ktorú zaplatila naša farnosť. Chceme sa poďakovať za dotáciu na obraz, ktorú v tejto veci prisľúbilo na návrh pána starostu Ladislava Oravca Obecné zastupiteľstvo obce  Malý Slavkov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.