Obetovanie a nájdenie Ježiša v chráme – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka spoznávame niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 10. júna sme hovorili o dvoch udalostiach, ktoré sa stali v Jeruzaleme – obetovanie a nájdenie Ježiša v chráme. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Ponúkam Vám aj prezentáciu, ktorá sa použila pri kázni. Na jej konci je aj súťažná otázka. Správne vyplnené odpovede vyžrebujeme vždy na záver detskej sv. omše a odmeníme niektoré deti.

4.Obetovanie-a-najdenie

Chram

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.