Nová téma sv. omší pre deti – Ježišove podobenstvá

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilikeS deťmi rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si postupne budú zbierať symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.