Naša farnosť podala viaceré projekty na obnovu budov a kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo ešte v decembri 2021 výzvu “Obnovme si svoj dom” na podávanie projektov  na obnovu národných kultúrnych pamiatok.  Naša farnosť Kežmarok podala projekt na financovanie obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v bazilike do januára 2023. Čakáme na zverejnenie výsledkov ministerstva. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zverejnil začiatkom roka 2022 výzvy na predkladanie projektov, ktoré finančne podporí úspešným kandidátom. Chceme Vás informovať, že naša farnosť Kežmarok sa zapojila do všetkých výziev a predložila tri projekty.

1. Rekonštrukcia Kaplnky Jána Nepomuckého pri križovatke Nižná brána – Tehelňa (budú rozhodovať poslanci PSK).  

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici (bude rozhodovať predseda PSK)

3. Rekonštrukcia pastoračno-kultúrneho centra v Stráňach pod Tatrami (hlasuje sa zaslaním SMS). 

O výsledkoch Vás budeme vždy priebežne informovať. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.