Nájdime si čas na poďakovanie i odprosenie

Končí sa kalendárny rok 2023. Je to príležitosť pozrieť sa na uplynulé mesiace. Prežili sme pekné a radostné chvíle, možno aj náročné a bolestné dni. Aj v našich domácnostiach využime záver roka na poďakovanie Bohu za jeho požehnanie a ochranu. Poprosme ho o odpustenie toho, čo nebolo správne. Nezabudnime aj našim blízkym poďakovať a prosiť o odpustenie. Základom pokoja v rodinách a v spoločnosti je pokoj v srdci. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.