Mons. Ján Kuboš je v domácom ošetrení

Dňa 21.11. 2022 prepustili nášho diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša z nemocnice v Košiciach, kde bol minulý týždeň hospitalizovaný. Veriacim sa prihovára týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, ďakujem vám všetkým za množstvo vašich modlitieb za moje zdravie, ktoré Pán Boh vypočul. Dnes som bol z nemocnice prepustený a verím, že aj vďaka rekonvalescencii, ktorá je predo mnou, sa budem môcť v blízkej budúcnosti opäť venovať službe Bohu i vám, ktorí ste mi zverení. Chcem tiež poďakovať aj lekárom a zdravotníckemu personálu za obetavý a láskavý prístup v starostlivosti o moje zdravie. Všetkým vám vyprosujem Božie požehnanie.“

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.