Modlime sa v rodinách k Matke ustavičnej pomoci

Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a povzbudzujeme všetky naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich domácnostiach k Matke ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej pobožnosti si môžete vziať pri východe z baziliky. Dobrovoľný príspevok je 1,- EUR. Prosíme, modlievajte sa ju spoločne doma. Na tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky Márie. Rovnako aj my chceme sa držať ruky Božej matky, aby nám pomohla v každej núdzi. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.