Modlime sa za pokoj v Svätej zemi!

Milí bratia a sestry, drahí moji farníci, v týchto hodinách s chvením a obavy sledujeme násilie, ktoré sa rozpútalo v Svätej zemi. Je to krajina, v ktorej sa zrodila Biblia. Je to zem, po ktorej kráčal Ježiš Kristus. Preto všetkých veriacich povzbudzujem, aby do nedele 15. októbra sme každú modlitbu „Anjel Pána“ obetovali za krajinu, v ktorej sa Slovo stalo Telom – Boží Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosme o pokoj pre túto krajinu na orodovanie Panny Márie – Kráľovnej pokoja!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.