Modlime sa za pokoj v Svätej zemi!

Milí bratia a sestry! Mnohí veriaci aj z našej farnosti v minulosti navštívili Svätú zem ako pútnici. Dnes sme svedkami vojenského násilia v tejto krajine. Je to krajina, v ktorej sa zrodila Biblia. Je to zem, po ktorej kráčal Ježiš Kristus. Preto aj v mene nášho diecézneho biskupa Františka Trstenského Vás chceme povzbudiť k modlitbám a prosbám „za pokoj vo Svätej zemi“ Prosme spoločne o pokoj pre túto krajinu na orodovanie Panny Márie – Kráľovnej pokoja!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.