Modlime sa za pokoj na Ukrajine

Bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle, v týchto hodinách sledujeme s bolesťou a obavami dianie na Ukrajine. Vojna nikdy nemá víťaza, má vždy iba porazených. Vojna prináša hlad, stratu domova, ale najmä straty na nevinných životoch. Agresia je vážnym previnením voči ľudkosti a ťažkým hriechom. Nejde o žiadnu mierovú misiu zo strany ruskej armády, ale o napadnutie nevinných. My, kňazi v Kežmarku, sme sa rozhodli, že v túto nedeľu 27. februára budeme pri bohoslužbách používať omšový formulár „V čase vojny alebo občianskych nepokojov“ spolu s druhou eucharistickou modlitbou „O zmierení“, ktorá je obsiahnutá v novom preklade Rímskeho misála.  Taktiež zaznejú osobitné prosby za pokoj na Ukrajine.

V nedeľu 27. február od 13:00 do 15:00 hod. bude možné priniesť do gréckokatolíckeho chrámu v Kežmarku (vedľa polikliniky) oblečenie, deky, hygienické potreby, detské plienky, trvanlivé potraviny a pod. pre utečencov z Ukrajiny.

Na budúcu nedeľu 6. marca bude jarná zbierka na Charitu, ktorá bude z rozhodnutia diecézneho administrátora venovaná na utečencov z Ukrajiny. Prosíme Vás o štedrosť a podporu. S vďakou vidíme, že Spišská katolícka charita je medzi prvými na hraniciach s Ukrajinou a pomáha utečencom, medzi ktorými vidíme predovšetkým matky a deti.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sa pridali k výzve Svätého Otca Františka, ktorý žiada, aby sa veriaci na Popolcovú stredu 2. marca postili a modlili za Ukrajinu.

Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej diecézy. V nedeľu 27. februára o 9.00 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za skončenie vojny a pokoj na Ukrajine.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.