Mladí, prihláste sa na stretnutie mládeže

V dňoch 28.-31. júla 2022 sa v Trenčíne usklutoční Národné stretnutie mládeže s názvom T22. Mladých našej farnosti a ich rodiny pozývame, aby sa zapojili do päťmesačnej duchovnej prípravy pod názvom VÝŠINY. Názov je zvolený preto, lebo každý mesiac bude témou niektorý biblický vrch. Od 22. februára sa spúšťa prihlasovanie na  www.narodnestretnutiemladeze.sk. Organizátori potrebujú aj dobrovoľníkov. Na uvedenej webstránke záujemcovia nájdu potrebné informácie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.