LD 79 – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky (Ž 72)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 4. decembra. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.