LD 73 – Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal (Ž 34)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 23. októbra. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.