LD 72 – Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem (Ž 121)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 16. októbra. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.