LD 65 – Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému (Ž 68)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 28. augusta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.