LD 64 – Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium (Ž 117)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 21. augusta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.