LD 63 – Pane, príď mi čím skôr na pomoc (Ž 40)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 14. augusta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.