LD 62 – Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo (Ž 33)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 7. augusta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.