LD 58 – Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne (Ž 69)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Podcast, v ktorom približujem posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 10. júla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.