LD 56 – Ty, Pane, si moje jediné dobro (Ž 16)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 26. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.