LD 55 – Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj (Ž 63)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 19. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.