LD 54 – Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi (Ž 8)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 12. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.