LD 53 – Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme (Ž 104)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 5. júna. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.