LD 52 – Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi (Ž 97)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 29. mája. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.