LD 51 – Velebte Pána, všetky národy (Ž 67)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 22. mája. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.