LD 50 – Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ (Ž 145)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 15. mája. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.