LD 49 – Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda (Ž 100)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 8. mája. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.