LD 48 – Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil (Ž 30)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 1. mája. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.