LD 47 – Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (Ž 118)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 24. apríla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.