LD 46 – Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja (Ž 118)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 17. apríla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.