LD 45 – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (Ž 22)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 10. apríla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.