LD 44 – Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť (Ž 126)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 3. apríla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.