LD 43 – Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán (Ž 34)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 27. marca. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.