LD 42 – Milostivý a milosrdný je Pán (Ž 103)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 20. marca. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.