LD 40 – Pane, buď so mnou v mojich skúškach (Ž 91)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 6. marca. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.