LD 37 – Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru (Ž 1)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 13. februára. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.