LD 36 – Budem ti hrať pred tvárou anjelov (Ž 138)

„LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 6. februára. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.