LD 35 – Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu (Ž 71)

LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približujem v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu 30. januára. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.